2 - 5 تست از زمین شناسی سوم . ( سوم تجربی )

4 تير 1398

 آزمون زمین شناسی


 

1 - 10 تست تألیفی از زمین شناسی سوم . ( 1 MODEL )


( 1 ) سنگ یا تکه سنگی را که تحت اثر سایش بادی قرار گرفته باشد ، اصطلاحاً ........... می گویند .


( A ) باد گیر


( B ) باد ساب


( C ) تکه سنگ


( D ) سنگ دگرگونی


گزینه ی ( B ) یعنی ( باد ساب ) صحیح می باشد .


( 2 ) یکی از عوامل تغییر سیمای زمین به ویژه در نواحی خشک و بیابانی می باشد ؟


( A ) باد


( B ) باران


( C ) سیل


( D ) همه ی موارد


گزینه ی ( A ) یعنی ( باد ) صحیح می باشد .


( 3 ) بالا تر بودن سطح ایستابی از کف غار ... .


 ( A ) می تواند یکی از علل تشکیل دریاچه ی زیر زمینی در غار علی صدر باشد .


( B ) یکی از علل تشکیل دریاچه ی زیر زمینی در غار علی صدر می باشد .


( C ) موجب شده است که دریاچه ی زیر زمینی در غار علی صدر همدان ایجاد شود .


( D ) مورد های A و B .


گزینه ی ( C ) یعنی ( موجب شده است که دریاچه ی زیر زمینی در غار علی صدر همدان ایجاد شود ) صحیح می باشد .


( 4 ) نوع سوم حرکات دامنه ای ، جریان می باشد ؛ به این روال که ، در این نوع حرکت ، مواد به صورت خمیری ( پلاستیک ) یا نیمه مایع به سمت پایین جریان می یابند . حال ، بگویید شکل یاد شده در کتاب درسی ، به کدام یک از موارد زیر شبیه می باشد ؟


( A ) نقشه ی ایران


( B ) نمایی از بیابان لوت


( C ) فرسایش لایه های رسوبی


( D ) هیچ کدام


گزینه ی ( A ) یعنی ( نقشه ی ایران ) صحیح می باشد .


( 5 ) سنگ های دگرگونی به دو گروه عمده ی :


1 ) دارای جهت یافتگی .


2 ) فاقد جهت بافتگی .


تقسیم بندی می شوند .


چند مورد از موارد زیر ، صحیح می باشد ؟


کوارتزیت ، ماسه سنگ دگرگون شده است .


کوارتزیت ، فاقد جهت یافتگی است .


کوارتزیت ، مانند مرمر از یک نوع کانی تشکیل شده است ؛ به نحوی که فاصله ی بین دانه های درشت کوارتز ، از سیمان سیلیس پر شده است .


رنگ کوارتزیت ، مشابه رنگ ماسه سنگ ها و اکثراً سفید تا خاکستری است .


( A ) 1 مورد


( B ) 2 مورد


( C ) 4 مورد


( D ) هیچ مورد


گزینه ی ( C ) یعنی ( 4 مورد ) صحیح می باشد .


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم